motoryczny


motoryczny
Siła motoryczna «to, co powoduje jakieś zmiany, przyczynia się do rozwoju czegoś»: (...) w istocie siłą motoryczną poczynań powojennej awangardy była intencja sprzęgnięcia sztuki z rzeczywistością. Sztuka 3/1974.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • motoryczny — «mający związek z motoryką czynnością ruchową, wywołujący ruch, polegający na ruchach; ruchowy» Mięśnie, nerwy motoryczne. Motoryczne centrum mózgowe. Motoryczny nawyk. Zabawy motoryczne dzieci …   Słownik języka polskiego

  • ideomotoryczny — psych. «będący automatycznym i bezpośrednim następstwem bodźca myślowego; uruchamiany myślą» ‹gr. + motoryczny› …   Słownik języka polskiego

  • lokomotoryczny — psych. «dążący do zmiany miejsca (położenia ciała) w sposób mechaniczny lub instynktowny» Reakcja lokomotoryczna. ‹łac. + motoryczny› …   Słownik języka polskiego